top of page
Priser og informasjon
 

Det er opp til deg/dere som pårørende å avgjøre detaljene rundt begravelsen/bisettelsen. I samarbeid med dere, finner vi fram til et vakkert og verdig farvel til den som har gått bort.  Noen ønsker en nøktern og enkel seremoni, mens andre vil ha en mer omfattende feiring av livet som har vært.  Vi her hos Gildeskål Gravferd er åpne for alle ønsker, sammen med deg/dere gjør vi i stand en gravferd som hedrer den avdøde på beste vis.

Priser iht. Prisopplysningsforskriften §§15-17.
Vår prisliste.
Gravferdsstønad fra NAV.

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 26 999 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.  Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 999 kroner til dekning av utgifter til gravferden. Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2700 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.​ Siden vi bor i en stor kommune med lage avstader utløses ofte retten til støtte til båretransport. Vi plerier å sende søknad til Nav med fullmakt fra pårørende slik at kun egenandelen legges på fakturaen.

 

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

 

Søknadsskjema finner du finner ved å klikke her.  Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Informasjon fra NAV.no

bottom of page