Rensende produkter
Smitteverntiltak Covid-19

I forbindelse med Covid 19-situasjonen vi nå befinner oss i, er vi nødt til å forholde oss til retningslinjer fra Gildeskål kommune og Regjeringen.

 

 • Det er begrensninger i antall deltakere i gravferdsseremonier.  Dette avhenger av sereremonisted (kirke/kapell), og de til en hver tids rådende retningslinjer.  Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
   

 • Kremasjon kan gjennomføres med urnebegravelse og seremoni senere  (innen 6 måneder, jf. gravferdsloven § 12).
   

 • Unngå håndhilsning, klemmer og annen unødvendig kroppskontakt.
   

 • Deltakere skal sitte spredt i lokalet. Der det er mulig vil antall tilgjengelige sitteplasser være i samsvar med maksimalt antall tillatte deltakere.
   

 • De som har influensasymptomer, har vært i soner med utstrakt smitte eller vært i direkte kontakt med andre med symptomer bes følge karanteneregler.
   

 • Ved planlegging av gravferd, ber vi om at du/dere først kontakter vårt byrå per telefon eller e-post, slik at vi kan gjennomføre et møte med nødvendige smittevernhensyn.
   

 • Kontakt vårt byrå for nærmere informasjon og veiledning.
 Vi er tilgjengelige og bistår i å gjennomføre gravferden på en trygg og verdig måte.